Obiective

 

Obiectivul general al proiectului

Facilitarea accesului la educatie, cresterea ocupabilitatii si a nivelului de educatie si formare profesionala a resurselor umane, printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vietii”, în contextul societatii bazate pe cunoastere.

Informarea si promovarea beneficiilor Formarii Profe-sionale Continue în rândul membrilor grupului tinta, prin furnizarea unui pachet de formare pentru un numar de 300 de angajati necalificati, prin schimb de experienta si diseminarea bunelor practici identificate.

Este astfel atins Obiectivul general al Domeniului Major de Investitie 2.3, care prevede îmbunatatirea accesului si participarea la programe de formare profesionala continua, facilitând calificarea sau reca-lificarea angajatilor, coroborat cu obiectivul operational al DMI 2.3 si anume promovarea accesului angajatilor la programele de FPC, în vederea obti-nerii de catre acestia a unei calificari complete.

Aceste obiective constituie esenta si finalitatea concreta si cuantificabila a proiectului, prin participarea la programe de calificare si certificarea unui numar de 300 de persoane apartinând grupului tinta în meserii relevate pe piata mun-cii, din sectoarele economice incluse în directiile actuale de politica industriala.

Grupul tinta vizat de obiectivele si activitatile proiectului respecta Documentul cadru de implementare POSDRU 2007-2013 (pg.169), respectiv categoriile sunt conforme cu Ghidul solicitantului-conditii specifice-pag. 6, respectiv persoane angajate în intreprinderile sau institutiile din sectoarele economice inclu-se în directiile actuale de po-litica industriala si care au resedinta sau domiciliul în judetele sau orasele foste industrializate.

300 de angajati vor beneficia de accesul la cursuri de formare profesionala, în cadrul proiectului.

Toate aceste masuri contribuie la îmbunatatirea performantelor profesionale ale membrilor Grupului tinta, vizând cresterea competitivita-tii si dezvoltarea de competente necesare imbunatatirii situa-tiei la locul de munca.

caiete

Obiectivele specifice ale proiectului

Informarea fortei de munca active din judetele fost – industrializate din Bucuresti-Ilfov, Prahova si regiunea Nord-Est si cu privire la oportunitatile si beneficiile participarii la programe de formare profesionala continua, prin derularea unei campanii de promovare în zonele fost industrializate din cele doua regiuni de imple-mentare ale proiectului;

Furnizarea unui pachet de cursuri de calificare unui numar de 300 de angajati în domeniul industriei turismului;

Durata proiectului: 10 luni. Acesta va contribui la îmbunatatirea calitatii resurselor umane în domeniul turismului la standarde internationale.

Proiectul este implementat de catre EU-ROM TRAINING AND CONSULTANCY, ca lider în proiect, companie cu traditie în domeniile consultanta accesare fonduri europene si formare profesionala în antreprenoriat.