Despre proiect

 

Proiectul strategic “Euroturism – Calificare în industria turismului!”, POSDRU/42223/2.3/S/15397, reprezinta o initiativa de calificare pentru piata fortei de munca a persoanelor care au deja un loc de munca în domeniul turismului sau în domenii conexe, însa au nevoie de formare suplimentara, pentru specializarile Agent de turism si Ghid turistic.

Proiectul vine în sprijinul grupului tinta, prin actiuni de orientare, consiliere si formare profesionala în domeniul turismului.

Proiectul va specializa pentru piata fortei de munca lucratori competitivi, cu temeinice cunostinte în domeniile de activitate în care lucreaza, oferindu-le posibilitatea sa participe la activitati de schimb de bune practici cu specialistii din alte state membre ale Uniunii Europene. Grupul tinta este reprezentat de un numar de 400 persoane care vor fi informate cu privire la beneficiile pe care le obtin urmând aceste cursuri de calificare, si de plusvaloarea adusa de acest proiect.

300 de persoane cu domiciliul sau resedinta în judetele sau orasele foste industrializate vor beneficia de furnizarea unui pachet de cursuri de calificare în meserii relevante pe piata muncii pentru sustinerea turismului în România.