Conferința de informare Euroturism a avut loc la Piatra Neamț

 

IMG_0022Euroturism este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013. Eurom, prin programul Euroturism, contribuie la profesionalizarea meseriilor de turism, de agent de turism și ghid turistic. Cursurile se adresează persoanelor deja angajate.
Ieri a avut loc la Camera de Comerț și Industrie din Piatra Neamț conferința de informare a proiectului Euroturism. La ea au participat peste 50 de persoane care au fost informate în privința programului.
Proiectul strategic “Euroturism – Calificare în industria turismului!”, POSDRU/182/2.3/S/153975, reprezintă o inițiativă de calificare pentru piața forţei de muncă a persoanelor care au deja un loc de muncă , angajaţi ai întreprinderilor/instituţiilor din sectoarele economice incluse în direcţiile actuale de politică industrială în vederea îmbunătăţirii accesului acestora la programele de formare profesională continuă în domeniul industriei turismului.
Specializările sunt Agent de turism şi Ghid turistic.
Proiectul vine în sprijinul grupului ţintă, prin acțiuni de orientare, consiliere și formare profesională în domeniul turismului.

Proiectul va specializa pentru piaţa forţei de muncă lucrători competitivi, cu temeinice cunoştinţe în domeniile de activitate în care lucrează, oferindu-le posibilitatea să participe la activități de schimb de bune practici cu specialiştii din alte state membre ale Uniunii Europene. Grupul țintă este reprezentat de un număr de 400 persoane care vor fi informate cu privire la beneficiile pe care le obţin urmând aceste cursuri de calificare, şi de plusvaloarea adusă de acest proiect. 300 de persoane cu domiciliul sau reşedinţa în judeţele sau oraşele foste industrializate vor beneficia de furnizarea unui pachet de cursuri de calificare în meserii relevante pe piaţa muncii pentru susţinerea turismului în România.

IMG_0008Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educaţie, creşterea ocupabilităţii şi a nivelului de educaţie şi formare profesională a resurselor umane, printr-o abordare de tip „pe tot parcursul vieţii”, în contextul societăţii bazate pe cunoaştere.
Alt obiectiv este formarea şi promovarea beneficiilor Formării Profesionale Continue în rândul membrilor grupului ţintă, prin furnizarea unui pachet de formare pentru un număr de 300 de angajaţi necalificaţi, prin schimb de experienţă şi diseminarea bunelor practici identificate.