Beneficii

 

Beneficiile proiectului pentru salariatii din turism

Dobândirea unei calificari relevante pe piata muncii de catre 300 de persoane care au domiciliul sau resedinta în judetele sau orasele foste industrializate. Se vor acorda diplo-me acreditate ANC, recunoscute de Ministerul Educatiei Nationale si de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice.

Acordarea sprijinului si stimulentelor sub forma de subventii unui numar de 300 de angajati, în vederea participarii la cursurile de formare în domeniul turis-mului; (se vor acorda sume pâna la 1.700 ron)

Schimb de experienta si diseminare de bune practici, cu privire la Formarea Profesionala Continua si cu privire la sectorul turismului, prin organizarea a doua vizite – premiu, cu durata de 7 zile, în Grecia, pentru un numar de 40 de angajati absolventi ai programului de calificare, care au avut cele mai bune rezultate în urma cursurilor de calificare.
traditii_si_obiceiuri-traditii
Beneficiile proiectului pentru companiile din turism

Existenta unei resurse umane pregatite profesional vine în sprijinul afacerilor din domeniul turismului de la nivel local
Permite organizatiilor care deja activeaza în acest domeniu sa ofere un plus de valoare potentialilor clienti.

În plus, membrii comunitatii locale se vor implica în activitati de turism, promovând regiunea, asigurând o dezvoltare durabila si venind în sprijinul turistilor cu prezentarea isto-riei si a traditiilor locale.