Activitati

 

A.1 ACTIVITATI DE MANAGEMENT SI TRANSVERSALE

 • A 1.1. Angrenarea echipei de proiect
 • A 1.2. Planificarea, monitori-zarea, si raportarea proiectului
 • A1.3 Raportarea aferenta proiectului
 • A1.4 Realizarea achizitiilor

A 2. INFORMARE SI PROMOVARE

 • A 2.1 Realizarea planului de comunicare, a materialelor de promovare si diseminarea acestora. Planul de comunicare va include informatii cu privire la instrumentele ce vor fi folosite în cadrul proiectului, stabilirea identitatii vizuale. Vor fi elaborate materiale de promovare ce se vor disemina în cadrul conferintelor de lan-sare si de închidere a proiec-tului, în cadrul evenimentelor de promovare, pe timpul deru-larii activitatilor de formare profesionala si a altor eveni-mente prevazute în proiect.
 • A 2.2 Organizarea si desfasurarea conferintelor de lan-sare si de închidere a pro-iectului la care vor participa reprezentanti ai Solicitantului si ai partenerilor, membri ai Grupului Tinta, angajatori, reprezentanti ai autoritatilor locale si reprezentanti mass-media.
 • A 2.3 Desfasurarea campaniei de promovare adresate angajatilor si angajatorilor, privind beneficiile participarii la pro-grame de FPC, elaborarea mesajului campaniei, a layoutului materialelor, etc.;
 • A 2.4 Crearea si asigurarea mentenantei unui site web al proiectului pe care vor fi po-tate toate informatiile nece-sare, referitoare la activitatile derulate în cadrul proiectului, orarul sesiunilor de formare, etc.

A 3. FURNIZAREA CURSURILOR DE FORMARE PROFESIONALA

 • A 3.1 Recrutarea si selectia Grupului Tinta, care se va face în urma evenimentelor de promovare. Elaborarea si aplicarea a doua metodologii de identificare, recrutare si selectie a Grupului Tinta, în functie de specificul celor doua regiuni de implementare a proiectului.
 • A 3.2 Furnizarea cursurilor de formare A 3.3 Evaluarea cursantilor
 • A 3.4 Crearea si functionarea unei platforme online

A 4. SCHIMB DE EXPERIENTA SI DISEMINAREA BUNELOR PRACTICI

 • A 4.1 Elaborarea metodologiei de selectare a 40 de participanti, în vederea organizarii a doua vizite de studiu în Grecia, cu câte 20 de participanti pe fiecare vizita;
 • A 4.2 Organizarea unui schimb de experienta, studierea bunelor practici în Grecia de catre cei 40 castigatori, în 2 serii de câte 20. Se vor vizita centre de formare profesionala, se va studia oferta de formare profesionala din sectorul turismului, se vor vizita firme din sectorul turismului. Alaturi de cei 40 de câstigatori vor participa 5 experti din partea Solicitantului si a partenerilor pe fiecare serie;
 • A 4.3 Diseminarea bunelor practici. Elaborarea unui jurnal de experiente pe suport CD, care va fi diseminat în cadrul conferintei de final si postat pe site-ul web al proiectului.